De fleste ETF-investorer ser primært ETFs som et redskab til langsigtede investeringer. Men der er mange andre muligheder for at tjene på ETFs, hvis man er en investor, der er på udkig efter alternative og lidt mere spekulationsbetonede papirer.

En af disse muligheder er, at man handler en ETF, der dækker det såkaldte VIX-indeks (også kaldt frygtens indeks), der reagerer på øget og mindsket volatilitet i markedet. Men før vi gennemgår mulighederne for disse ETFs, så lad os kort se på, hvad VIX er for en størrelse.

VIX-indekset – frygtens indeks

VIX-indekset, der tit omtales i medierne, er et kunstigt produkt, der ikke som sådan baserer sig på et underliggende fysisk aktiv. Hvis man f.eks. handler futures på oliemarkedet, så baserer disse handler sig faktisk på en aftale om fremtidig levering af det fysiske produkt olie.

VIX bygger til gengæld på en kompliceret udregning af markedet forventninger til den kommende tids udsving i markedet. Når man handler med optionskontrakter (som i princippet er forsikringer mod udsving i pris), så er en del af prissætningen baseret på den såkaldte “implied volatility” eller på dansk forventede udsving. Når man beregner VIX-indekset, så gør man bl.a. brug af markedets forventninger til udsvingene de næste 1-2 måneder, hvilket man kan uddrage fra optionsmarkedet.

Ud fra disse indviklede beregninger danner man så et indeks, der fortæller om de generelle forventninger til kommende udsving. Det fortæller ikke noget om en sikker optur eller nedtur, men udelukkende om, hvor stor usikkerhed og nervøsitet, der findes i markedet.

En tommelfinger i den finansielle verden er, at hvis man er usikker eller nervøs for fremtiden, så sælger man hellere lidt ud for at være sikker.

Her ses et eksempel på VIX-indekset det seneste års tid i 2016-2017.

 

 

VIX ligger ofte mellem 12-16 i normale markeder. Men det ses tydeligt, at vi med jævne mellemrum får en markant øget usikkerhed i markedet. Det første store spring (den røde kasse til venstre i grafen ovenfor) kom i juni 2016, da der var Brexit-afstemning i England. Her steg VIX kortvarigt til over 26, før markederne faldt til ro igen. Næste store spring (midterste røde kasse) var i forbindelse med afslutningen på den amerikanske valgkamp, hvor der var stor nervøsitet om udfaldet og indvirkningen på markederne fremover.
Den sidste kasse er ved det franske præsidentvalg, hvor en forkert vinder vil kunne skabe usikkerhed om EU’s fremtid og dermed usikkerhed omkring de finansielle markeder fremadrettet. Her steg VIX ret kraftigt op til afstemningen og faldt så lynhurtigt, da afstemningsresultatet viste, at det formentlig bliver den sikre kandidat, der vinder.

Hvad kan vi bruge dette til?

Når man investerer “normalt” til dagligt, det vil sige f.eks. køber ETFs i aktieindeks i håbet om, at disse vil stige, så kan man godt bruge VIX fornuftigt.

På ETF-markedet findes der flere ETFs, der dækker VIX (Faktisk er det ETN’er. Forskellen mellem disse beskrives i en anden artikel).
Den største af disse er VXX.

Som det ses herunder, så er der en klar tendens til at VIX og SP500 korrelerer negativt på den korte tidsramme. Her er det en 4-timers graf fra februar til maj 2017. Her ses det, at når SP500 stiger, så falder VXX, og omvendt når SP500 falder, så stiger VXX.

 

 

Dette kan udnyttes, hvis man i en kort periode forventer uro på markedet. Det er ikke nødvendigt, at SP500 falder for at VIX (VXX) stiger. Blot usikkerheden gør, at den forventede volatilitet stiger. Så enten som et spekulationsobjekt eller som et hedge mod en nedtur i markedet, kan VIX være interessant for nogle risikovillige investorer/tradere.

Men pas på!

VIX-indekset bliver brugt af en del tradere til enten at hedge sig mod en markedsnedtur eller til simpelthen at spekulere kortsigtet i håbet om en gevinst. Det kunne være i forbindelse med f.eks. Brexit, valg i Frankrig osv. Men VIX-indekset er ikke et, der skal købes for at beholde i længere tid. Måden som VIX-ETFs er bygget op på gør ganske enkelt, at disse altid vil tabe i pris set over lang sigt.

Jeg vil ikke gå i dybden med her hvorfor, idet det er en temmelig teoretisk forklaring, der kort fortalt drejer sig om, at VXX-ETF’en konstrueres ved konstant at skifte mellem VIX-futures. Men det er blot vigtigt at vide, at det ikke er en ETF, du skal købe op i og så beholde i månedsvis. Det er udelukkende til korte investeringsperioder.

Herunder ses VXX-ETF’en på en dagsgraf, hvor det tydeligt ses, hvad effekten ville være, hvis VXX blev købt og beholdt i længere tid.