Hvor hurtigt fordobler du dine penge?

Investorer taler ofte om begrebet renters rente eller på engelsk compound interest, men hvad betyder det egentlig?

Begrebet renters rente dækker over det faktum, at hvis du lader dine penge arbejde for dig gennem investeringer, så du ikke blot tjener en rente på dine penge. Når du når til andet år af dine investeringer, så tjener du både penge på din egen startkapital, men også på renterne fra første år. I tredje år tjener du penge på din startkapital samt på renterne fra første og andet år osv. Denne effekt af renters rente gør, at vores kapitaltilvækst stiger eksponentielt over tid.

Hvis vi f.eks. tjener 10% om året i rente på vores penge, så skulle man jo umiddelbart tro, at det ville tage 10 år med 10% i rente for at nå 100% afkast, men med rentes rente tager det kun lidt over 7 år for få en fordobling af kapitalen. Kan man lave mere end 10% i afkast, så bliver accelerationen selvfølgelig endnu højere.

Nedenfor vil vi lære dig en vigtig ommelfinger-regel.

Hvordan regner man sin fordoblingstid ud?

Normalt er beregningerne for renter og rentes renter temmelig komplicerede. Lang de fleste ville give op, hvis de blev præsenteret for de indviklede matematiske formler. Men der er en nemmere vej til at få en ret nøjagtig angivelse af fordoblingstiden på vores kapital. Den kaldes for 72-reglen eller The Rule of 72.

Helt simpelt går den ud på, at man skal dividere tallet 72 med den forrentning, man kan få på ens kapital, for at få fordoblingstiden.

I tilfældet fra ovenfor tager vi altså 72 og dividerer med 10 (vores årlige procentuelle afkast), hvilket giver tallet 7,2. Det tager altså 7,2 år at fordoble ens kapital ved 10% afkast.

Der er blot tale om en tommelfinger-regel, men resultaterne er meget tætte på det nøjagtige tal fra de matematiske formler. 72-reglen virker især meget nøjagtig, når den årlige forrentning ligger i niveauet 6-12%, men hvis man bevæger sig meget udenfor dette spænd, så bliver den hurtig relativ upræcis. Men i de tilfælde er der også en måde at regne det ud i hovedet og uden brug af lommeregner.

Beregninger ved forrentninger langt over 12%

Hvis vi arbejder med meget høje renter, så skal vi have lavet en lille mellemregning for at resultatet bliver lidt mere præcist.

Mellemregningen går ud på følgende: For hver 3% man laver i forrentning over 8% skal man lægge 1 til de 72.

Lad mig give et eksempel.

Lad os forestille os, at vi kan tjene 23% per år på vores investeringer. Normalt ville udregningen se således ud: 72/23 = 3,13 år.

Men når vi nu gerne vil være lidt mere præcise, så ser udregningen således ud:
Afstanden fra 8% til 23% er i alt 15%. De 15% dividerer vi med 3, hvilket giver tallet 5. Disse 5 lægger vi til de 72, så dette giver 77. Vi laver nu samme beregning som før, blot med 77 i tælleren: 77/23 = 3,34 år.

Vi håber, at du kunne bruge denne tommelfinger-regel.