Når vi skriver om investeringer med ETFs, så gør vi altid meget ud af at fortælle, at der selvfølgelig også kommer tider med tab engang imellem. Det ved de fleste investorer godt, men derfor kan det somme tider komme som en overraskelse, når det endelig sker efter en lang periode med gevinster.

Alle vores ETF-puljer er indtil videre i meget flotte plusser indtil nu i 2017. Men i én af porteføljerne har vi nu oplevet to måneder i træk med tab. Dette sker utroligt sjældent, så derfor lægger vi selvfølgelig ekstra meget mærke til det, når det sker. Her ses porteføljens performance tilbage i tid.

Her ses det, at der har været to måneder i træk med tab i alt 5 gange siden 2009. Denne gang er den af gangene med det mindste samlede tab på lige omkring -1,1%. Det så lidt dårligere ud lige inden den 1. september, men NASDAQ kom godt tilbage og fjernede det meste af tabet.

Hvorfor fortæller vi nu om dette?

Først og fremmest er det vigtigt for os at pointere, at træerne ikke altid vokser ind i himlen. Der medfølger altid en risiko, når der investeres. Men det er også vigtigt at få fortalt, at vi netop opbygger vores porteføljer på en måde, så de helt store tab undgås. Det gør vi på flere forskellige måder.

Først og fremmest bygger vi de enkelte ETF/aktie-porteføljer op, så de internt har en masse muligheder for at hedge sig selv, når markedet falder. Det kunne være ved hjælp af guld, valutaer eller obligationsprodukter. Dette skærer toppen af afkastene for de enkelte puljer, men mindsker samtidig risikoen. Herefter kigger vi på en lang række af de opbyggede porteføljer og vurderer, hvilke der korrelerer mindst. Det betyder, at vi finder de porteføljer, der statistisk set svinger mest tilfældigt i forhold til hinanden. Dette giver os endnu et hedge, idet alle 2, 3 eller 4 forskellige porteføljer i en gruppe ikke falder meget samtidigt (statistisk set). Dette er en forholdvis kompliceret proces, som her er beskrevet meget forsimplet. Men som I kan se i vores skema ovenfor, så sikrer det os relativt høje afkast med en acceptabel risiko.

Hvordan har markederne klaret sig i 2017?

Udover at kigge på ens egen portefølje, så er det selvfølgelig også vigtigt at kigge på, hvordan de generelle markeder har klaret sig i den samme tidsperiode. For hvis man underperformer i forhold til markederne med samme risiko, så bør man lave sine metode om.

Her ser vi en ETF, der i store træk dækker hele verden (URTH). Den har sin hovedvægt i det amerikanske marked, men dækker også Europa godt. Dette svarer nogenlunde til vores egen porteføljekonstruktion, hvor vi tilstræber at diversificere ud på mange markeder.

Her ser vi denne markeds-ETF stige med ca. +2,5 % i den røde boks, som udgør de sidste to måneder, hvor vi har tabt -1,1%. Netop denne periode, ser vi, har været præget af øget turbulens med hurtige skift mellem op- og nedture. Og netop dette scenarie er en af de tilfælde, hvor momentum-modeller som vores godt kan underperforme en smule.

Men ser vi på det samlede år indtil nu, så ligger verdensindekset på lige under +11% i skrivende stund, hvor vores samlede porteføljemodel er på næsten det dobbelte med +21,75%.

Så det er vigtigt, at vi husker på, at der jævnligt vil komme tab i perioder, når man investerer. Men det er mindst lige så vigtigt, at man ikke lader sig forblænde af nogle få måneder med tab. Det er det store billede, der skal være i fokus, så man ikke stirrer sig blind på små udsving i markedet eller porteføljen.