Fra Børsen´s artikel om Karsten Ree

I disse sommerdage hyldes den danske forretningsmand og milliardær Karsten Ree i en række danske medier for foreløbigt at have tjent 650 mio. kr. på sine aktier i indeværende år – efter en række år med store tab på bl.a. Amagerbanken, Cimber Air m.fl. Nu er det jo sådan med medier, at de gerne vil tiltrække opmærksomhed i et rodet og mudret mediebillede. Sommerens agurketid er højtid for sensationsjournalistik. Derfor får vi overskrifter som: “Karsten Ree har tjent 650 mio. kr. i år”.

I denne artikel kigger vi nærmere på den karismatiske forretningsmands investeringer.

Karsten Ree´s simple investeringsstrategi

Børsens chefredaktør Niels Lunde beskriver i dagens avis Karsten Ree’s handelsmetoder i nedenstående fem punkter, som angiveligt skulle gøre ham til en fantastisk investor.

  1. Gå mod strømmen
  2. …og hold fast
  3. …men tjek risici
  4. …og Donald Trump
  5. …og køb ikke mere i år

Ovenstående simple opskrift skulle ifølge Børsen være de tips, som den almindelige investor skal læne sig op af for at outperforme markedet lige så fantastisk som Karsten Ree.

Men er afkastet nu også så fantastisk og ekstraordinært?

Hvad er Karsten Ree’s afkast?

Umiddelbart kunne man få den opfattelse, at Karsten Ree har lavet et ekstraordinært afkast, men det er ikke tilfældet. I artiklerne fremgår det, at Karsten Ree har ca. 3,5 mia. kroner stående i aktiemarkedet. Da han har tjent 650 mio. kr. i år, så må han have haft ca. 2,85 mia. investeret i aktierne i starten af 2017. Et afkast på 650 mio. kroner af 2,85 mia. svarer til afkast på 22,8%. Der er i dette tal ikke medregnet handelsomkostninger, skat m.m.

Nu skal man ikke tage fejl. 22,8% er et fantastisk flot afkast på cirka 7 måneder, men for at kunne bedømme Karsten Ree investeringsevner for alvor, så bliver vi jo nødt til at sammenligne med udviklingen i det generelle marked i samme periode.

Hvordan har markedet klaret sig i 2017?

Nu kan man jo vælge mange forskellige markeder til sammenligning i sådan en sammenstilling her, men da Karsten Ree i diverse artikler udtaler, at han har tjent sine penge primært på aktier som Alibaba, Apple, Amazon, Alphabet (Google´s moderselskab) og Facebook. Det vil sige, at det alt sammen er teknologiaktier. Så derfor vil vi her i sammenligningen bruge NASDAQ100 fra USA som en fair sammenligning.

Så lad os først kigge på udviklingen i det amerikanske NASDAQ100 indeks i samme periode:

Som det ses ovenfor, så er performance for NASDAQ100 fra 1. januar 2017 til starten af denne uge i alt ca. 20,6%.

Det er ikke meget nyhedsværdi i at skrive, at Karsten Ree har slået markedet med 2,2% i indeværende år. Det sælger ikke aviser.

Er afkastet tilfredsstillende?

Dette er jo et svært spørgsmål at besvare, da det afhænger af den enkelte investors forventinger. Som udgangspunkt er +22,8% utroligt flot og som ovenfor nævnt ca. +2,2% over markedet, men som alle i investeringsverden ved, så skal man også kigge på udsving og volatilitet i en portefølje for at kunne vurdere et afkast. Vi har ingen mulighed for konkret at vurdere, hvor volatil Karsten Ree’s portefølje har været i indeværende og tidligere år, men han giver selv udtryk for, at den tager sig nogle store sving engang imellem. Så disse ting kan vi kun gisne os til.

På Karsten Ree´s vegne er vi dog glade for, at han har vendt tidligere års underskud til et afkast over markedsniveau. Der er ingen tvivl om, at den erfarne forretningsmand har is i maven og følger sine fornemmelser benhårdt.

Er strategien fornuftig på længere sigt?

Lad os starte med at sige, at det er helt op til den enkelte investor, hvad de vælger at investere i. Det er alment kendt, at private investorer i høj grad lader sig styre af deres følelser, og derfor ikke får samme afkast på deres investeringer som de profesionelle investorer.

Helt grundlæggende strider det imod de basale investeringsprincipper, at Karsten Ree ikke spreder sine investeringer ud over flere markeder, men udelukkende fokuserer på amerikanske teknologiaktier. Husk på, at NASDAQ100-indekset tabte hele 80% af sin samlede værdi på blot to år fra 2000 til 2002. Skulle et lignede scenarie forekomme igen, så ville det få fatale konsekvenser for de fleste private investorer. I Karsten Ree’s tilfælde vil han stadig stå tilbage med cirka 700 millioner kroner på bankbogen, mens situationen ville være en tragedie for Hr. og Fru Danmark.

Twitter – Præsident Donald J. Trump den 11. august

Hvis Donald Trump går i krig med Nordkorea eller et andet skræmmescenarie opstår, så kan det gå voldsomt ud over enkeltaktier eller udvalgte markeder og brancher.

Såfremt man vil trodse de gængse investeringsråd og spekulere i en forsat positiv udvikling af det amerikanske NASDAQ100-indeks, så kan man med fordel vælge ETF´en med symbolet QQQ, der spejler hele NASDAQ100-indekset og i store træk har klaret sig på samme niveau som Karsten Ree i indeværende år. Så får man samtidig en væsentlig bedre risikospredning fordelt på 100 virksomheder i stedet for blot Karsten Ree´s fem udvalgte enkeltaktier.