ETFs er blevet et varmt emne i den finansielle verden indenfor opsparingprodukter, pensioner og lignende. Vi har igennem en række artikler beskrevet, hvad en ETF er, hvordan man udvælger dem osv.

I denne artikel vil vi kort kigge på, hvilke fordele og ulemper der er forbundet med at bruge ETF’erne til opsparing.

Fordele ved ETFs

 1. Nem diversificering
  Normalt anbefaler man investorer at sprede deres investeringer ud på mange forskellige papirer, sektorer, lande osv. Dette kan være meget arbejdskrævende, og det er langt fra alle almindelige investorer, der kan gennemskue, hvordan dette bør gøres.
  Her kommer ETFs ind som et nemt produkt til at sprede sine investeringer over et meget stort område med kun ganske få handler.
 2. Mindre afhængighed af finansielle rådgivere
  Mange investorer har siddet hos deres bankrådgiver og fået råd om investeringer, der er svære at gennemskue konsekvensen af. Det er blevet åbenlyst de seneste år, at bankerne også af sælgere, primært af deres egne produkter. Derfor kan den enkelte investor godt være i tvivl om man har fået et helt uvildigt råd.
  Også her kommer ETFs ind som en mulighed for nemt at sprede investeringerne og dermed blive uafhængig af rådgiverne.
 3. Lave driftsomkostninger
  Idet ETFs i langt de fleste tilfælde blot spejler et underliggende marked (f.eks. SP500), så kræver de ikke så meget analytikerpersonale, hvilket sænker de årlige udgifter markant. En ETF ligger tit med omkostninger per år på 0,1 – 0,5%, hvor mange investeringsforeninger har en årlig omkostning på 1,5 – 2% af det samlede indskudte beløb.
 4. Lavere volatilitet
  Hvis man er en privat investor med ½-1 mio. kroner at investere for, så vil man maksimalt kunne brede sig over 4-10 investeringer. Og skønt dette selvfølgelig skaber en vis sænkning af risikoen, så er man stadig meget udsat, hvis blot én af aktierne i ens portefølje falder kraftigt. Tænk f.eks. på, hvis 1/5 af ens portefølje havde været placeret i O.W. Bunker, som var stor og børsnoteret, og som alligevel gik fallit. Dette kan aldrig helt undgås, men med en ETF, der f.eks. dækker 500 forskellige aktier, bliver risikoen for store udsving i porteføljen minimeret markant.

 

Ulemper ved ETFs

 1. Lavere volatilitet
  Dette punkt blev også nævnt som en fordel, idet mange investorer ser det som en fordel, at have lavere udsving i porteføljen. Men hvis man ønsker at gå på jagt efter netop den kursraket, der farer til vejrs og stiger med mange hundrede procent, så vil en ETF mindske ens muligheder for dette.
 2. Besværlige skatteforhold
  I Danmark har vi en beskatning af ETFs, der er noget forskellig fra mange andre lande. Her bliver ETFs ikke betragtet lige som en aktie, og den beskattes derfor noget hårdere. Ligeledes kan tab fra aktieinvesteringer ikke trækkes fra i overskud fra ETFs og omvendt.
  Mange politikere taler om at gøre noget ved denne forskelsbehandling, men i øjeblikket er der nogle ulemper, der skal tages med i betragtning.